Historiallisia rakennuksia Espoon keskuksessa

Espoon keskus on ollut Espoon hallinnollinen ja kirkollinen keskus ja sen vuoksi alueella on useita, Espoon historian kannalta keskeisiä julkisia rakennuksia. Espoon seurakuntayhtymä on rakennuttanut useita edustavia rakennuksia alueella. Espoon kaupunki tulee purkamaan vuoden 2020 aikana useita hallinnollisia rakennuksia kuten kaupungintalon. Espoon kaupungin taholta on purettu taloja myös kaupungin vuokratalokorttelista Kirstinharjulla. Alueelle rakennetaan uusia asuinrakennuksia.

Savusauna

Lagstadin koulu lähellä joen rannalla vastapäätä tuomiokirkkoa sijaitsee Suomen vanhin savusauna. Sauna on kuulunut Sunan tilaan ja maakaupan yhteydessä se siirtyi Espoon kaupungin omistukseen. Saunarakennuksen päätyyn on kaiverrettu vuosi 1839. Saunaa hallinnoi nykyään Kuninkaantien Sauna-Seura ry.

Pitäjäntupa

Rakennus siirrettiin pitäjäntuvaksi kirkon läheisyyteen Pakankylän kartanosta (Backby) vuonna 1889. Rakennuksessa toimi 1900-luvun alussa jonkin aikaa Espoon suomenkielisenä kansakouluna.

Pappila

Empiretyylisen pappilarakennuksen suunnitteli lääninarkkitehti Jean Wiik vuonna 1852. Se rakennettiin vuonna 1777 valmistuneen pappilarakennuksen kivijalalle. Kirkonmäentie.

Lagstadin kansakoulu

Espoon ensimmäinen kunnallinen ruotsinkielinen kansakoulu aloitti toiminnan 1873. Rakennuksessa toimii nykyään Lagstadin kotiseututalo ja koulumuseo, joka on avoinna tiistaisin 14-18.  Vanha Lagstadintie 4.

Suvelan kappeli   (kuva Peter Vihra)

Kappeli valmistui 2015 ja sen suunnitteli arkkitehtitoimisto Lassila & Hirvilampi oy (nykyisin Oopeaa oy). Hanke oli mielenkiintoinen, koska saman katon alla toimii myös alueen Asukaspuisto. Kappeli on näyttävä rakennus kuparikattoineen Suvelan keskuksessa.

Espoon asema

Espoon vanhan asemarakennuksen suunnitteli arkkitehti Bruno Granholm tyyppipiirustusten mukaan vuonna 1903. Rakennusta laajennettiin vuonna 1909.

Muuralan sairaala

Muuralan sairaalan rakennukset valmistuivat vuonna 1920. Sairaalaa pidettiin Suomessa edistyksellisenä ja muille pitäjille esimerkiksi kelpaavana. Terveyskuja 2.

Kunnantalo/Kauppalantalo

Rakennettiin vuonna 1934 palaneen kunnalle ostetun Breidablick-nimisen huvilan tilalle. Kunnantalo korotettiin kaksikerroksiseksi 1945.

Valtuustotalo

Rakennuksen valmistui 1979 ja sen suunnitteli Arkkitehtitoimisto Castrén-Jauhiainen-Nuutila. Valtuustotalo muodostaa yhdessä saman arkkitehtitoimiston suunnitteleman kaupungintalon kanssa kaupungin hallinnollisten rakennusten kokonaisuuden.

Kirkonkymppi   (kuva Peter Vihra)

Rakennuksen suunnitteli arkkitehtitoimisto Lahdelma-Mahlamäki vuonna 2004. Kirkonkympissä toimii Espoon tuomiokirkkoseurakunnan ja Espoon ruotsinkielisen seurakunnan asiakaspalvelupisteet.

Kirstinharjun asuinkortteli purettiin syksyllä 2019

Suvelan Onni-nimisen kaavamuutoshankkeen päämääränä on liittää Suvela paremmin osaksi Espoon keskusta sekä kaupunkikuvallisesti että toiminnallisesti. Asemakaavamuutos mahdollisti vanhojen asuintalojen purkamisen ja uusien talojen rakentamisen purettujen rakennusten tilalle.

Suunnittelualue on osa Suvelan kerrostalolähiötä. Se sijaitsee Kirstinharjun lounaisessa päässä. Kaavamuutosalueen asuinkerrostalokorttelien maanomistaja on Espoon Asunnot Oy

 Kuva: Espoon kaupunki

keski-espoo -seuran logo