Keski-Espoon Sanomat

Keski-Espoon kaavoituksesta

Jokisillan ja Savikujan kaavat ovat lyhennettyinä Keski-Espoon Sanomissa 4/2020. Mukana Seppo Holsteen yhteenveto Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavasta (POKE).

kaavoitus

Kuva: Espoon kaupunki

Keski-Espoon Sanomat ilmestyy neljä kertaa vuodessa.

Keski-Espoon Sanomat ja muu julkaisutoiminta

 

Keski-Espoon Sanomat on ilmestynyt alusta alkaen pääsääntöisesti neljä kertaa vuodessa. Lehden formaatti oli vuoteen 1995 saakka A4 ja sen jälkeen Tabloid. Lehden sisällön tuottamisesta on vastannut toimituskunta, jossa on edelleen mukana seuran perustajajäseniä ja pitkään mukana olleita innokkaita jäseniä. Seuran toiminta perustuu talkootyöhön ja kirjoituspalkkioita ei ole maksettu.

 

Keski-Espoon Sanomien painosmäärä oli aluksi 5000 ja nykyään
30 000 kappaletta, mikä on alueen nopean kasvun myötä nykypäivänä riittämätön. Painosmäärää pyritään kasvattamaan tulevaisuudessa. Lehti jaetaan Espoon keskuksen lisäksi Gumböleen, Kauklahteen, Kuurinniittyyn , Latokaskeen, Mikkelään, Nuuksioon, Pihlajarinteeseen, Suvelaan Tuomarilaan  ja Ymmerstaan. Lisäksi Entressen kirjastossa on lehtiteline.

Keski-Espoon Sanomien sisältö on pyritty saamaan alusta lähtien mahdollisimman monipuoliseksi. Lehteen otetaan kirjoituksia ja hallituksen jäsenet kirjoittavat myös Keski-Espoon toiminta-aluetta koskevia artikkeleita eri aiheista ja alueen historiasta. Espoon kaupungin alueelle perustamista projekteista ja hankkeista raportoidaan jatkuvasti.

 

Espoon tuomioseurakunnan kanssa on tehty läheistä yhteistyötä pitkään. Keski-Espoon Sanomien ilmestyminen on riippuvainen ilmoittajista. Lehdessä esitellään säännöllisesti ilmoitusten yhteydessä myös eri yritysten toimintaa. Keski-Espoon Sanomissa julkaistaan myös alueella toimivien seurojen ja yhdistysten tiedotteita ja yhteystietoja.

keski-espoo -seuran logo