Jäsentiedote 2022

Jäsentiedote lokakuu 2022

 

Keski-Espoo-seura on ollut mukana kesän ja syksyn aikana monissa Keski-Espoossa järjestetyissä tapahtumissa. Toukokuussa seura osallistui omalla puheenvuorollaan Espoon perinneseuran tapahtumaan Sellon kirjastossa. Kesäkuussa osallistuttiin Esbo Hembygdsförening rf:n järjestämään Kulturen vid Esboån -tapahtumaan, jossa seuralla oli esillä rollup-näyttely ja oma esittelypöytä. Seura esittäytyi myös EKYL:n 40-vuotisjuhlassa ja Syysmatin markkinoilla. Seuran edustaja osallistui myös Suvelan basaari -tapahtuman suunnitteluun ja toteutukseen. Keski-Espoo-seuran rollup-näyttely oli esillä Suvelan kappelissa ja tapatuman jälkeen vielä kaksi viikkoa.  Seurasta on ollut edustus myös Espoon kaupungin järjestämässä, yhdistyksille tarkoituk-sessa koulutustilaisuudessa.

 

Espoon perinneseura kutsui tammikuussa kaupunginosayhdistykset perinteenkeruu-talkoisiin Espoon juhlavuoden kunniaksi. Keruukohteena on Espoon kaupunki 50 vuotta eli minkälainen oma kaupunginosa oli vuonna 1972. Keski-Espoo-seura osal-listuu keruuseen ja perinneseuran sivuille on jo annettu artikkeleita Espoon hallinnol-lisen keskuksen kehityksestä ja kantatilojen muuttumisesta lähiöiksi 1970-luvulla.  Seura ottaa mielellään vastaan valokuvia ja muistelmia tästä ajasta sekä myös kaikista mielenkiintoisista tapahtumista Espoon keskuksessa. Juttuja ja ehdotuksia voi lähet-tää päätoimittajalle, Pirkko Sillanpäälle. Yhteystiedot Keski-Espoon Sanomien tunnuslaatikossa ja kotisivuilla.


 

 

 

 

 

 

 

Keski-Espoo-seura pitää sääntömääräisen
SYYSKOKSEN//VUOSIKOKOUKSEN

keskiviikkona 26.10.2022 klo 18 Entressen kirjastossa,
Sinisessä huoneessa, Siltakatu 11.

 

Talous ja jäsenistö

Toimintansa rahoittamiseksi seura kerää jäsenmaksun henkilö- ja yhteisöjäseniltään sekä hakee tukea eri tahoilta, ensi sijassa Espoon kaupungilta. Jäsenmaksut ovat vuonna 2022: henkilöjäsenet 15,00 euroa, saman perheen muut jäsenet 5,00 euroa, eläkeläiset 10 euroa ja kannattajajäsenet 50,00 euroa. Vuoden 2022 jäsenmaksulomake lähetettiin sähköpostilla tai kirjeitse seuran jäsenille. Seuran
kotisivuilta löytyvät myös jäseneksi liittymiseen tarvittavat tiedot. Jäsenmaksun yhteydessä on tärkeätä laittaa mukaan nimi ja osoite. Keski-Espoo -seurassa toivotaan, että vanhat jäsenet olisivat
edelleen mukana ja tukisivat jäsenyydellään seuran toimintaa.  Seuraan toivotaan runsaasti myös uusia jäseniä.

 

Keski-Espoon Sanomat

Seuraava Keski-Espoon Sanomat ilmestyy 11.12.2022 Lehdestä tehdään myös digi-versio, joka on luettavissa osoitteessa https://issuu.com/keski-espoon-sanomat/docs/1_2021 ja seuran kotisivuilla. Lehden painosmäärä on edelleen 30 000 kappaletta ja se jaetaan luukkujakeluna. Entressen kirjastossa on myös lehtiteline. Lehteen toivotaan juttuja Keski-Espoosta. Seuran kotisivujen lehtiarkistoon on tal-lennettu osa aikaisemmin julkistuista Keski-Espoon Sanomista.

Keski-Espoon Sanomat ilmestyy neljä kertaa vuonna 2022.

 

Yhteistiedot ja muuta tietoa saa seuran omilta sivuilta osoitteessa  https://www.keskiespooseura.fi/ Sivuilla on luettavissa myös tuoreimmat Keski-Espoon Sanomat.

 

 

 

keski-espoo -seuran logo